• Čínské medicíně se věnuji od roku 2006. Absolvovala jsem čtyřleté studium v TCM Institutu v Praze a od té doby se průběžně vzdělávám na odborných seminářích nejenom u nás, ale i v zahraničí.
 • Jsem autorkou úspěšných knih o stravování, které vychází ze zkušeností a filosofie čínské medicíny: Jídlo jako lék z pohledu čínské medicíny, Jídlo jako lék proti stárnutí z pohledu čínské medicíny, Dotyk jako lék z pohledu čínské medicíny a Houby jako lék z pohledu čínské medicíny.
 • Při prevenci a podpoře obnovení již ztracené rovnováhy využívám všechny techniky čínské medicíny včetně individuální úpravy stravování, regeneračních cvičení a doplňků stravy.

Sbalitelný obsah

Co je tradiční čínská medicína a jak se liší od západní medicíny?

Tradiční čínská medicína (TCM) je hluboce zakořeněný systém zdravotní péče, který byl vyvíjen po tisíciletí. Na rozdíl od západní medicíny, která se zaměřuje převážně na léčbu symptomů a používá hlavně léky a chirurgické zákroky, TCM hledá příčiny zdravotních problémů v nerovnováze tělesných, emocionálních a energetických systémů. TCM používá širokou škálu metod, včetně akupunktury, bylinné medicíny, tuina masáže, qigongu a dietetiky, aby podpořila tělo v samoléčbě a obnově rovnováhy.

Jedním z klíčových konceptů TCM je harmonie mezi dvěma opačnými a doplňujícími se silami známými jako yin a yang. Podle TCM je zdraví považováno za stav rovnováhy mezi těmito silami. Dalším důležitým principem je tok životní energie, známé jako qi, skrze tělo podél cest zvaných meridiány. Nerovnováha nebo blokáda v toku qi může vést k onemocněním.

Na rozdíl od západní medicíny, která často přistupuje k pacientům standardizovaně, TCM zohledňuje jedinečnost každého jedince, přičemž diagnostika a léčba jsou přizpůsobeny osobním potřebám. Tento celostní přístup nejenže cílí na symptomy, ale také se snaží zlepšit celkovou kvalitu života tím, že podporuje emocionální, mentální a fyzickou pohodu.

Ve své praxi se snažím každému pacientovi věnovat s plnou pozorností, abych pochopila jeho jedinečný stav a navrhla léčebný plán, který nejlepším způsobem podpoří jeho cestu k uzdravení a udržitelnému zdraví.

Jaké metody a léčebné techniky používám v praxi tradiční čínské medicíny?

V mé praxi tradiční čínské medicíny využívám široké spektrum metod a technik, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a zdravotním výzvám každého klienta. Mezi tyto metody patří:

 1. Bylinná medicína: Použití rozmanitých bylinných formulí přizpůsobených individuálním potřebám klienta k podpoře zdraví a léčbě onemocnění.
 2. Tuina masáž: Terapeutická forma masáže zaměřující se na akupunkturní body a meridiány k vyrovnání energetické rovnováhy těla.
 3. Dietetika TCM: Poradenství v oblasti stravy a výživy založené na principech TCM, které klientům ukazuje, jak stravou podpořit své zdraví.
 4. Qigong: Soubor cvičení kombinujících pohyb, dýchání a meditaci pro zlepšení fyzického a emocionálního stavu a energetickou rovnováhu.
 5. Moxování: Tato metoda využívá spalování sušeného pelyňku v blízkosti kůže nebo nad akupunkturními body. Cílem moxování je zahřát tyto oblasti a podpořit hladký tok qi a krve v těle. Moxování je zvláště účinné pro léčbu chronické bolesti, zažívacích problémů a jako doplňková terapie pro posílení tělesné odolnosti.

Každá z těchto metod přináší specifické výhody a může být aplikována samostatně nebo v kombinaci pro dosažení optimálních výsledků. Během prvního setkání společně prozkoumáme vaše potřeby a cíle, abych mohla navrhnout nejvhodnější léčebný plán. Mým cílem je nejen řešit vaše aktuální zdravotní problémy, ale také podpořit vaši celkovou pohodu a zdraví na cestě k harmonickému životu.

Jak probíhá první konzultace a co od ní mohu očekávat?

Na první konzultaci tradiční čínské medicíny si vyhradím dostatek času, abych pochopila váš zdravotní stav, životní styl a specifické potřeby. Tento přístup mi umožňuje sestavit plán péče, který je přizpůsobený přímo vám. Co můžete od prvního setkání očekávat?

 1. Důkladná anamnéza: Položím vám řadu otázek týkajících se vašeho zdravotního stavu, historie onemocnění, stravovacích návyků, emocionální pohody a životního stylu. Tyto informace mi pomohou lépe porozumět vašim potřebám.
 2. Vyšetření: Mohu provést několik tradičních diagnostických metod, jako je posouzení jazyka a pulsu, které mi dávají další vhled do vašeho zdravotního stavu a pomáhají identifikovat nerovnováhu v těle.
 3. Diskuze o léčebném plánu: Na základě shromážděných informací navrhnu léčebný plán, který může zahrnovat akupunkturu, bylinnou medicínu, tuina masáž, doporučení pro stravování podle principů TCM a další vhodné terapie.
 4. Očekávání a cíle: Probereme, jaké výsledky můžete očekávat od léčby a jak dlouho by mohlo trvat, než uvidíte zlepšení. Také vám poskytnu informace o tom, jak můžete svůj léčebný proces podpořit doma.
 5. Odpovědi na vaše otázky: Je pro mě důležité, abyste se cítili informovaní a pohodlně, takže si vyhradím čas na odpovědi na jakékoli vaše dotazy týkající se TCM nebo vašeho konkrétního léčebného plánu.

První konzultace je klíčovým krokem k vašemu uzdravení a celkovému zlepšení kvality života. Moje úsilí je vám poskytnout prostředí, ve kterém se budete cítit vyslyšeni, pochopeni a kde společně najdeme cestu k vašemu lepšímu zdraví a pohodě.

Objednat se na vstupní konzultaci

Jak mohu zjistit, zda je tradiční čínská medicína vhodná právě pro mě?

Zda je tradiční čínská medicína vhodná právě pro vás, závisí na mnoha faktorech, včetně specifik vašeho zdravotního stavu, osobních preferencí a očekávání od léčby. Tradiční čínská medicína nabízí holistický přístup k zdraví, který se zaměřuje na obnovu rovnováhy a harmonie v těle, a je proto vhodná pro širokou škálu zdravotních problémů. Zde jsou některé klíčové aspekty, které vám pomohou zjistit, zda je TCM vhodná pro vás:

 1. Rozmanitost onemocnění a stavů: TCM má prokázané výsledky v léčbě a zmírňování symptomů mnoha onemocnění, včetně, ale nikoli omezeně na, chronické bolesti, zažívací problémy, stres a úzkost, alergie, nespavost a problémy s plodností.
 2. Preferujete přírodní přístupy k léčbě: Pokud máte zájem o alternativy k konvenční medicíně nebo hledáte doplňkové metody léčby, které jsou méně invazivní a založené na přírodních prostředcích, může být TCM pro vás ideální volbou.
 3. Celostní přístup: TCM poskytuje unikátní pohled na zdraví a nemoci, kde se nejen zaměřuje na léčbu symptomů, ale také na hledání a řešení základních příčin nerovnováhy. Pokud hledáte léčbu, která zahrnuje vaše fyzické, emocionální a spirituální aspekty, TCM může být to pravé.
 4. Prevence a udržení zdraví: TCM klade velký důraz na prevenci a na podporu zdraví a vitality. Pokud máte zájem o udržení dobrého zdraví, zlepšení kvality života a prevenci onemocnění, TCM vám může nabídnout cenné nástroje a znalosti.
 5. Otevřenost a ochota: Úspěch léčby TCM také závisí na vaší otevřenosti a ochotě zapojit se do léčebného procesu, což může zahrnovat změny v dietě, životním stylu a pravidelné terapeutické procedury.

Pokud si nejste jisti, zda je TCM vhodná právě pro vás, doporučuji se objednat na konzultační schůzku. Tato schůzka nám umožní probrat vaše zdravotní problémy, cíle a očekávání, a na jejich základě mohu posoudit, jak nejlépe by TCM mohla podpořit vaše zdraví a pohodu.

Jak dlouho trvá, než uvidím výsledky léčby tradiční čínskou medicínou?

Doba, kterou trvá, než uvidíte výsledky léčby tradiční čínskou medicínou, se může výrazně lišit v závislosti na jednotlivých faktorech, jako jsou typ a závažnost vašeho onemocnění, váš celkový zdravotní stav, životní styl a jak pečlivě dodržujete doporučený léčebný plán. Zde je několik klíčových bodů k porozumění procesu uzdravení v TCM:

 1. Individuální přístup: TCM považuje každého klienta za jedinečného, s jeho vlastními specifickými potřebami a reakcemi na léčbu. Někteří klienti mohou pocítit úlevu nebo zlepšení velmi brzy po zahájení léčby, zatímco u jiných to může trvat delší dobu.
 2. Postupná léčba: Léčba TCM je často postupný proces, který se zaměřuje na obnovu a udržení rovnováhy těla dlouhodobě. Zatímco některé symptomy mohou být rychle zmírněny, hlubší nerovnováhy a základní příčiny vašeho onemocnění mohou vyžadovat delší dobu k uzdravení.
 3. Kombinované terapie: Výsledky mohou být také urychleny nebo zvýšeny kombinací různých metod TCM, jako je moxování, bylinná medicína a změny v dietě a životním stylu. Důležitá je otevřenost a ochota adaptovat se na tyto změny.
 4. Spolupráce a komunikace: Efektivní léčba vyžaduje aktivní účast a spolupráci mezi klientem a terapeutem. Pravidelná komunikace o tom, jak se cítíte během léčby, umožňuje upravit léčebný plán podle vašich aktuálních potřeb.
 5. Prevence a dlouhodobá péče: Mnoho klientů pokračuje v určitých aspektech TCM i po výrazném zlepšení svého stavu, aby podpořili své zdraví a předešli budoucím problémům.

V závislosti na vaší situaci a cílech může být možné vidět první výsledky již po několika sezeních, ale pro dosažení trvalých změn může být zapotřebí několik týdnů až měsíců léčby. Klíčem k úspěchu je trpělivost a důvěra v proces uzdravení.

Pokud máte konkrétní obavy ohledně toho, jak rychle byste mohli očekávat zlepšení, ráda se o tom s vámi podrobněji porozprávím během našeho setkání.

Jaké jsou ceny jednotlivých konzultací?

Konzultace jsou zaměřeny na diagnostiku individuálních tendencí k narušení rovnováhy organismu na fyzické, energetické, emocionální a mentální úrovni, které vychází z konstitučních vlastností každého jednotlivce. 

Při osobním setkání využívám všech technik čínské medicíny a společně plánujeme postup, jak získat zpět narušenou rovnováhu organismu.

Pro další podporu harmonizaci organismu využívám individuální čajové směsi na míru nebo vybrané doplňky stravy dle aktuálního stavu.

Byliny do bylinných směsí jsou kontrolovány v laboratořích a certifikáty jsou k dispozici na webových stránkách dodavatele.

​Pro vstupní konzultaci je nutné vyplnit dotazník na počítači, 

ke stažení zde (muž/žena

a zaslat na e-mail renata@lien.cz nejpozději 2 dny před plánovanou konzultací, abych se na Vás mohla připravit. 

​Výstup ze vstupní konzultace obdržíte v písemné podobě prostřednictvím e-mailu do jednoho týdne od provedené konzultace: 

Bude obsahovat charakteristiku konstituce, dědičné zdravotní zátěže, doporučení v oblasti pěstování psychické a fyzické odolnosti a doporučení v oblasti stravování, videa s doporučeným cvičením qi gong a další informace dle Vašich individuálních problémů.

​Vstupní konzultace (90 minut) 3 990,- Kč

Navazující kontrolní konzultace (45 minut) 800,- Kč
Kontrolní konzultace (60 minut ) 1 200,- Kč

Balíček vstupní konzultace (90 minut) + 3 navazující 
Kontrolní konzultace (45 minut) 5 600,- Kč

Balíček 3 kontrolních konzultací 45 minut - 2 200,- Kč
Balíček 3 kontrolních konzultací 60 minut - 3 200,- Kč

Individuální čajové směsi

Individuální čajová směs na 1 měsíc (2 x 30 g bylinné směsi): 800,- Kč až 1 500,- Kč

Individuální směs v tabletách na 1 měsíc (2 x 2,5 g bylinné směsi): 600,- Kč až 1 200,- Kč

Kdy se lze objednat?

OSOBNÍ KONZULTACE

Po – 7:30 až 17:00                             Út – 7:30 až 14:00

Čt – 7:30 až 15:00
Pá – 7:30 až 17:00

Stř,So,Ne – zavřeno 

Objednávky telefonicky nebo prostřednictvím sms zprávy na číslo +420 602 347 100

Objednat osobní konzultaci

Osobní konzultace probíhají na adrese - Poliklinika Maceškův palác Budečská 33, Praha 2

Objednávky lze i prostřednictvím sms zprávy na číslo 602 347 100. Pro objednání nepoužívejte prosím e-mail.

Ordinační hodiny
Po – 7:30 až 17:00
Út – 7:30 až 14:00

Čt – 7:30 až 15:00
Pá – 7:30 až 17:00

So, St, Ne – zavřeno